ricət

is. <ər.>
1. Geriyə dönmə, qayıtma, gəldiyi yerə tərəf hərəkət; əvvəlki yerə qayıtma; geri çəkilmə. . . Siyasi mübarizədə yeni qüvvələr toplamaq üçün müvəqqəti ricət ən ağıllı bir üsuldur. M. S. O.. <Qoca:> Assuriya, Midiya, Elam və iskitləri titrədən ordu parslar tərəfindən ricətə sövq edildi. Ç.. Ricət etmək – geriyə dönmək, qayıtmaq; geri çəkilmək. Fədailər diliranə ricət etdi dübarə; Şahpərəstlər şikəs tapıb, üz qoydular fərarə. A. S..
2. Dini etiqadlara görə qiyamət günü dirilib təzədən məhşərə qayıtma. Hər kəs ölənlərin ricətini, yəni dirilib bu dünyaya gəlməyini xahiş edir. C. M..
3. məc. Haşiyə çıxma, mətləbdən kənar çıxma. Əsərdə ritorik təsvirlər, ricətlər və uzunçuluq yoxdur. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

 • ric — Ric, Coupper tout ric à ric, Praesecare. Prendre ric à ric, Ad viuum resecare, B …   Thresor de la langue françoyse

 • RIC — may refer to:Rohingya of Araka,Burma* A pseudonym Akira Yamaoka created for composing musicRIC may stand for: * Radio Identity Code * Rapid Intervention Crew a firefighting procedure * Realtime Interface Coprocessor * Rehabilitation Institute of… …   Wikipedia

 • RIC — regulated investment company (RIC) USA An US investment company that meets certain tax requirements regarding its assets, income and distributions. Mutual funds and closed end investment companies typically are classified as RICs. Generally, a… …   Law dictionary

 • -ric — [AS r[=i]ce kingdom, dominion. See {Rich}.] A suffix signifying dominion, jurisdiction; as, bishopric, the district over which a bishop exercises authority. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • -ric — [rik] 〚ME riche, ricke, realm, power < OE rice, reign, dominion: see REICH〛 combining form jurisdiction, realm * * * …   Universalium

 • ric — Mot Monosíl·lab Nom masculí …   Diccionari Català-Català

 • Ric — Nom catalan, équivalent du français riche ou ancien nom de personne (voir aussi Rich) …   Noms de famille

 • -ric — [rik] [ME riche, ricke, realm, power < OE rice, reign, dominion: see REICH] combining form jurisdiction, realm …   English World dictionary

 • RIC — (historical) abbrev Royal Irish Constabulary …   Useful english dictionary

 • ric|er — «RY suhr», noun. a utensil for ricing cooked potatoes and other foods, by pressing them through small holes …   Useful english dictionary

 • ric|in|o|le|in — «RIHS uh NOH lee ihn», noun. the glycerol ester of ricinoleic acid. It makes up about 80 per cent of castor oil. Formula: C57H104O9 ╂[< ricinole(ic acid) + in] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.